Insamling av pengar

Skänk ditt bidrag

Postgiro 86 46 19-2
Bankkonto Nordea 99 6018 0864 6192
IBAN SE49 9500 0099 6018 0864 6192
Swish 070 557 31 93


Svensk-afghansk fest våren 2018

Allra helst skulle vi behöva 20 000 kr. Det är maten som kostar pengar.


Flyktingarnas dag 2017

Hur mycket har kommit in?

Idag lördag 4 november har det kommit in 1 500 kr.
Idag måndag 6 november har det kommit in 5 250 kr.
Precis en vecka senare, måndag 13 november, har det kommit in 7 400 kr.
Torsdag 16 november: 9 800 kr.
Måndag 20 november: Exakt 15 000 kr. Tack!
Fredag 24 november: 18 442 kr. 

Så här används ditt bidrag

Manifestationer kostar pengar. Scen, högtalaranläggning och tekniker till Medborgarplatsen är preliminärbokat till en kostnad av 25 000 inkl. moms. Förutsedda och oförutsedda kostnader tillkommer - se budgeten nedan.

För att kunna betala detta är vi beroende av mångas bidrag.

Ingen organisation har tagit på sig att anordna detta. Insamlingen kommer därför att gå till min lilla firma. Redovisning av hur mycket som kommit in och vad det använts till kommer att ske här.

Blir det överskott från den svensk-afghanska festen eller aktivistmötet kommer det i första hand användas till att täcka ev. underskott för manifestationen på Medborgarplatsen. Blir det ett totalt överskott kommer det att gå till Stöttepelaren - för stöd till ensamkommande barn och unga.

Ingrid Eckerman
Initiativtagare till Flyktingarnas dag 2017
www.eckerman.nu
flyktingarnasdag@gmail.com


Budget Medborgarplatsen
 25  november 14-18

Justerat 24 november
Utgifter
Polistillstånd 0   Bjuder jag på
Scen, ljud, tekniker 27 750
Reflexvästar 20 st 0  UngiSverige
Partytält 4 st 0   Ett befintligt 
Elverk hyra 2 000
Marknadsföring 369
Summa 30 119
Inkomster
Crowdfunding 18 442
ABF   Nej
Summa 18 442   
Resultat -11 677
Budget svensk-afghanska festen

Lokalhyra 2 700 kr (bet)
Mat catering 10 000 inkl moms (bet)
Dryck, chips  260 kr (bet)
Inkomster   10 531
Underskott 2 429 kr

Budget aktivistfrukosten

Frukostmat  564 kr
Lokalhyra  50 kr
Inkomster  1400 kr
Överskott  786 kr


flyktingarnas dag; 24 november 2015; stoppa utvisningarna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar