tisdag 28 november 2017

Emilie Hillert: Asylsystemet är inte rättssäkert


Advokat Emilie Hillert, Process advokatbyrå

Hösten 2017 har varit mörk och kall.

Och då talar jag inte om det svenska vädret, utan om Migrationsverkets myndighetsutövning och den politiska debatten om utvisningarna till Afghanistan. Klimatet har varit mörkt och kallt, minst sagt.

Avsaknaden av rättssäkerhet i asylprocessen har varit påtagligare än någonsin förr. Och det är vad jag tänkte prata om.

Jag tänkte säga några ord om avsaknaden av rättssäkerhet.
Till dem som påstår att asylprocessen är rättssäker.
Till dem som påstår att de som har asylskäl får stanna.
Till dem vill jag helt enkelt säga:
Ni har fel!

Asylsystemet är inte rättssäkert.

Det är inte rättssäkert när barn helt godtyckligt skrivs upp i ålder efter en blick från en handläggare.

Det är inte rättssäkert när man tillämpar åldersbedömningar som saknar vetenskaplig grund.

Det är inte rättssäkert när muntliga uppgifter tillmäts ett större bevisvärde när de styrker 18 års ålder, eller när åldersbedömningar bara läggs till grund för beslut när de styrker 18 års ålder.

Det är inte rättssäkert när likadana ärenden bedöms helt olika, eller när handläggningstiderna tillåts bli så långa att barn hinner fylla 18 år och därefter utvisas.

Migrationsverkets kommunikationschef sa i höstas att de som påstår att det inte finns nån rättssäkerhet, de måste ha mer belägg.

Mer belägg för att asylprocessen inte är rättssäker, det finns t.ex. i rapporten från Vi står inte ut som kom i september, och från Liva Johannessons avhandling som publicerades i oktober.

Ännu mer belägg finns i rapporten som FARR publicerade i november, och nu senast i den artikel som Rättsmedicinalverkets egna representanter skrev i Svenska Dagbladet i november.

Hur mycket mer belägg behövs? Vad krävs för att även Migrationsverket ska inse sina brister?

I höstas blev vi alla varse konsekvenserna av avsaknaden av rättssäkerhet.

När Migrationsverkets beslut om utvisning ledde till att en pojke tog sitt eget liv, och Migrationsverket efteråt erkände att man gjort fel, och att pojken rätteligen skulle ha beviljats uppehållstillstånd, om man hade gjort rätt.

Det är ett tydligt exempel på avsaknad av rättssäkerhet, och dess konsekvenser.

Barn och ungdomar dör!
Det är svensk myndighetsutövning som kostar liv.

Och här någonstans måste staten börja ta sitt ansvar.

När rättssäkerheten sviktar, så måste staten fylla i, och vidta de åtgärder som krävs för att ställa allt till rätta. 

Så länge myndigheter och domstolar inte kan garantera en rättssäker prövning, så kan vi inte heller verkställa några utvisningar, eftersom besluten är ett resultat av den felaktiga myndighetsutövningen.

Tills dess att en rättssäker process kan garanteras, så bör inga utvisningar till Afghanistan få genomföras.

Stunden har kommit. De är dags att ta ansvar, och att göra det nu. Innan fler liv går till spillo.

Stoppa utvisningarna av de unga till Afghanistan!

Emilie Hillerts tal ligger på facebook 
 https://www.facebook.com/advokatemilie.hillert.5/videos/184534515433838/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar